Tuesday, August 28, 2012

ఆదర్శోపాధ్యాయ శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి అభినందన మందారాలు.

శ్రీరస్తు                                  శుభమస్తు                       అవిఘ్నమస్తు
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవము సమీపిస్తున్న సందర్భముగా  "శంకరాభరణము"  బ్లాగ్ నిర్వాహకులు 
శ్రీ కంది శంకరయ్యకు
అభినందన మందార మాల.
శ్రీ కంది శంకరయ్య. విశ్రాంత ఆంధ్ర భాషోపాధ్యాయులు.
కం:- శ్రీ కంది వంశ చంద్రమ! 
మీ కవితా మార్గమున సుమేరు సుకవులన్
లోకంబున కందించిన  
శ్రీ కందిగ పేరు గనిరి చిన్మయ రూపా!

సీ:- ఉత్తమోపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టి  -  స్ఫూర్తిని కొలిపి సద్వర్తనముల,.
నిర్మల భావనా ధర్మము నెఱనమ్మి  -  ధర్మవర్తనులను ధరను నిలిపి,
సత్య బోధన చేసి, స్తుత్యసన్మార్గమ్ము  -  నత్యంత స్తుత్యమై యలర వేసి,
జీవన సద్గతి భావనాపటిమతో  -  విద్యార్థులకు మప్పి వెలయఁ జేసి,
గీ:- చెదరి పోనట్టిన నగవులు జిందు మోము 
సరస సద్భావనా సుధల్ దొరలు పలుకు,
కరుణ  గాంభీర్యతలు చూపు కన్ను దోయి 
పొంకమున నొప్పుదే! కంది శంకరార్య!

శా:- మీ సద్వర్తన సత్య సంధత, సదా మేల్గోరు మీ బుద్ధియున్,
ధ్యాసన్ జూపుచు చేయు బోధనలు, మీ ధన్యాత్మయున్, ప్రేమయున్,
భాషాటోపముఁ జూపనట్టి కవితా పాండిత్యమున్ జూచినన్
మీసాదృశ్యుల నెన్న లేరుగద!స్వామీ! శంకరార్యా! ధరన్.

గీ:-శంకరాభరణము మీరె.శంకరయ్య!  
జంకు గొంకులు లేనట్టి సహృదయ మణి!
యింక పై మిము శుభములే యేలు నిజము. 
శంకరుండిల మిము బ్రోచు శాంతి గొలిపి.

గీ:- మంగళంబులు మీకిల మంగళములు. 
మంగళంబులు కవులకు మంగళములు.
మంగళంబులు బుధులకు మంగళములు.  
మంగళంబులు హరికి సన్ మంగళములు.

మంగళం                       మహత్                        శ్రీశ్రీశ్రీశ్రీశ్రీ

Sunday, August 26, 2012

అబ్రహం లింకన్ తన కొడుకు ఉపాధ్యాయుడికి వ్రాసిన లేఖ

జైశ్రీరామ్.

సుజ్ఞాన సంపన్నులారా! అబ్రహం లింకన్ తన కుమారుని పాఠశాలలో చేర్చుతూ, ఆ బాలునికి విద్య గరపు విషయంలో ఎటువంటి మెలకువలు అవసరమో ఉపాధ్యాయులకు లేఖారూపంలో తెలియజేసారు. ఆ లేఖ చదివినట్లైతే ఒక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయునకుండవలసిన నైపుణ్యమును సూచిస్తున్నట్టుగా ఉందండి. మీరూ చదివి మీ మనోగతాన్ని తెలియజేయండి. రాబోతున్న సెప్టెంబరు 5వ తేదీన ఉపాద్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా  ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులందరూ అభినందనీయులు కావున ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ లక్షణ గ్రహణ కొఱకు తగు సూచనలు మీ నుండి వారికి అందుతాయని ఆశిస్తున్నాను.
ఇక చదవండి.
అబ్రహం లింకన్
ఈరోజు నుండి నాకొడుకుకి విద్యాలయంలో విద్యాబ్యాసం మొదలు.
కొంత కాలం వాడికి అక్కడి పరిస్థితులు అన్ని కొత్తగా వింతగా అనిపిస్తాయి, వాడిని సున్నితంగా చూసుకుంటారనే భావిస్తున్నాను.
ఈరోజు వాడికి ఒక సాహసం వంటిది, ఈసాహాసం వాడికి ఖండఖండాంతరాలు తిరిగే అవకాశం ఇవ్వచ్చును.
చరిత్రలో సాహసాలు రాజ్యాలనీ, యుద్ధాలనీ , వేదననీ మాత్రమే మిగిల్చాయి.
కానీ, జీవితం మీద సాహసం చెయ్యటానికి, ఒక మంచి మనిషిగా మిగలటానికి వాడికి నమ్మకం, ప్రేమ, దైర్యం అవసరం.
ప్రియమైన ఉపాధ్యయులారా ! నా కొడుకుని మీ చేతులలోకి తీసుకుని వాడికి అవసరమైనవన్నినేర్పండి, కానీ సున్నితంగా వాడి మనసుకి అర్థమయ్యేలా.
మనుష్యులు అందరూ నీతిమంతులు కారనీ
మనుష్యులు అందరూ సత్యవాదులు కారనీ
వాడు నేర్వాలని నాకు తెలుసు.
కానీ ప్రతి నీచుడికి ఒక ఉత్తముడు కూడా ఉంటాడని
ప్రతి స్వార్ధ రాజకీయనాయకుడికి ఒక నిబద్ధ నాయకుడు కూడా ఉంటాడని వాడికి భోదించండి.
ప్రతి శత్రువుకి ఒక మిత్రుడు కూడా ఉంటాడని వాడికి తెలియపరచండి.
ఈర్ష్యకు వాడిని దూరం చెయ్యండి.
మాట్లాడే మాట మీద నియంత్రణ, మాటల్లో గొప్పతనం వాడికి నేర్పండి.
ఎదుటివారి మీద ఆధారపడి బ్రతకటం కన్నా, సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడటం గౌరవం అని భోదించండి.
మీవల్లనయితే నిశబ్దపు నవ్వులో రహస్యాన్ని విప్పండి.
సాద్యమైతే పుస్తకాలు, వాటి గొప్పతనం వాడు తెలుసుకునేలా చేయండి.
అయితే అదే సమయంలో "
ఆకాశంలోని  పక్షులలో, ఎండలోని తేనటీగల్లో, పచ్చని కొండల్లోని పువ్వులలో, 

ఎడతెగని మర్మాన్ని గ్రహించేటంత నిశబ్ద ఖాళీ సమయాన్ని కూడా వాడికి ఇవ్వండి.

ప్రకృతిని వాడు ఆరాదించి, ఆస్వాదించే మనస్సుని పెంచండి
వంచనకన్న ఓటమి మంచిదని, గొప్పగా ఉంటుందని మీ పాఠశాలలో భోదించండి.
దొరికిన 100 రూపాయల కన్నా సంపాదించిన 10 రూపాయలు  విలువ ఎక్కువని వాడికి చెప్పండి.
వాడికి వచ్చే సొంత మంచి ఆలోచనలపై నమ్మకాన్ని కలిగి ఉండటం నేర్పించండి.
వాడి ఆలోచనలు తప్పు అని అందరూ అంటున్నా సరే
సున్నితస్తులతో సున్నితంగా, మొండివాళ్ళతో మొండిగా ఎలా ఉండాలో నేర్పించండి.
అందరూ వేలంవెర్రిగా ఒకే మందలో చేరి పోతునప్పుడు 
గుడ్డిగా అనుసరించక, ప్రకక్కు నిలబడ గలిగి, నిర్ణయించుకోగల సామర్ద్యాన్ని నాకొడుక్కి ఇవ్వండి.
ఎవరు ఏది చెప్పిన, వినడాన్నిభోదించండి. 
అయితే విన్న అన్నిటిని, సత్యపు జల్లెడలో వడకట్టి, పైన నిలిచే మంచి మాత్రమే గ్రహించటాన్ని నేర్పించండి.
మీవల్లనయితే విషాదంలో నవ్వటం ఎలానో భోదించండి.
ఓటమిని-గెలుపుని, సుఖాన్ని-ధుఃఖాన్నికూడా సమానంగా ఎలా స్వీకరించి ఆనందించాలో భోదించండి.
కన్నీరు లజ్జాకరం కాదని భోదించండి.
వాడిదగ్గర ఉన్నది నలుగురికి పంచటం నేర్పించండి.
అలాగే అతి చనువు పట్ల జాగురూకత భోదించండి.
అలాగే బలాన్ని బుద్దిని అత్యధిక ధరకు అమ్ముకోవటం భోదించండి.
కానీ వాడి హృదయంపైన, అత్మపైన అమ్మకపు ధర అతికించుకోవద్దు అని చెప్పండి.
సత్యం తనవైపు ఉన్నదని తెలిసినప్పుడు 
లోకుల మూకుమ్మడి కేకలను పట్టించుకోకుండా, దైర్యంగా నిలబడటాన్ని, పోరాడటాన్నిభోదించండి.
వాడికి అన్ని నెమ్మదిగా నేర్పించండి, సున్నితంగా ప్రవర్తించండి, అలా అని గారాబము, ఎత్తుకు తిప్పటము  చేయకండి.
వాడికి తప్పు అంటే భయం నేర్పండి, వీటితోపాటు ఎంత కష్టానికైనా దైర్యంగా నిలబడే సహనాన్ని భోదించండి. 
ఎందుకంటే నిప్పులో కాలినాకే నిజమైన బంగారం బయటకి వస్తుంది.
వాడిమీద వాడికి ఉత్కృష్టమైన విశ్వాసాన్ని పెంచండి. అది వాడికి సమస్త మానవాళిమీద అదే విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇవన్నీ వాడు తెలుసుకున్ననాడు వాడు మనుష్యులలో ఉత్తముడిగా మిగులుతాడు.
ఇదంతా పెద్ద పట్టికే, తండ్రిగా వాడు అలా ఉండాలని నా కోరిక. అలా తయారుచేయటానికి నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. కానీ మీవల్లనేమవుతుందో అది మీరు చేయండి. వాడు ఒక పసిపిల్లవాడు, మనం ఎలా మలుస్తామో అలా పెరుగుతాడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.   
చూచారు కదండీ?
మరి మీ అభిప్రాయాన్ని వ్యాఖ్యగా వ్రాయటానికి ఆలస్యమెందుకు?
జైహింద్.

Friday, August 17, 2012

ఉపాధ్యాయులకుండవలసిన లక్షణాల విషయమై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తప్పక తెలియజేస్తారా?

జైశ్రీరామ్.
తమ శిష్యులని సచ్ఛీలవంతులుగను, అవధానులుగను తీర్చిదిద్ధిన 
అభినవ మల్లినాథ బిరుదాంకితులైన శ్రీ ధూళిపాళి మహాదేవమణి.
ప్రియమైన భారతీయ సోదరీ సోదరులారా! సహృదయులైన మీకు నా నమస్కృతులు.
సెప్టెంబర్ ఐదవ తేదీ డా. సర్వేపల్లి రాధా కృష్ణ గారి జన్మదినం సందర్భంగా యావత్ ఉపాధ్యాయ వర్గమే గౌరవింప బడుతుండడం అత్యంత ముదావహం.
ఉపాధ్యాయోత్తము లందరికీ నా కైమోడ్పులు.
ప్రియ మిత్రులారా! నాదో మనవి. దయ చేసి స్పందించి నా మనవినాలకించి నా కోరిక నెరవేర్చ గలరా? ఐతే వినండి.
అన్ని వృత్తుల లోను తల్లిదండ్రుల తరువాత గౌరవింపఁబడే ఉపాధ్యాయ వృత్తి అత్యంత గౌరవప్రదమైనదని  "ఆచార్య దేవోభవ" అన్నవాక్యమే తెలియజేస్తోంది. అట్టి గౌరవప్రదమైన ఆచార్య వృత్తి జీవితంలో లభించడం పూర్వ జన్మ పుణ్య ఫలంగా చెప్పుకున్నా అతిశయోక్తి కానేరదు.
సమాజం ఇంతటి మహోన్నత స్థానం కల్పించిన ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టిన వారు ఏ మహనీయత కలిగి ఉండడం ద్వారా ఈ గౌరవానికి అర్హులౌతున్నారు?
SCHOOL అన్న పదం ఎంతో మహోన్నత ఆశయంతో నెలకొల్పఁబడినది.
S = సేక్రిఫైజేషన్ = త్యాగనిరతి.
C = కేరక్టర్ = సత్శీలత.
H = హానెష్టీ = హుందాతనము.
O = ఒబీడియన్సీ = అణకువ.
O = ఆర్గనైజేషన్ = కార్య నిర్వహణ సామర్ధ్యము.
L = లీడర్షిప్ = నాయకత్వ లక్షణములు.

ఈ విధమైనవి పాఠశాలలో చేరిన పిల్లలకు పాఠశాల చదువు పూర్తయేసరికి అలవడి ఉండాలి. అలా అలవడేలాగ ఆ SCHOOL లో విద్యను బోధించే ఉపాధ్యాయులు శిక్షణను ఇవ్వాలి.

ఇట్టి విధంగా శిక్షణను ఇవ్వడానికి  యదార్థమైన ఉపాధ్యాయుఁడు కలిగి యుండ వలసిన పరిపూర్ణమైన లక్షణాలు ఏమిటేమిటి?
ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టిన వ్యక్తి తన వృత్తికి పరి పూర్ణమైన న్యాయం చేకూర్చడానికి ఏమి చేయాలి?
ఒక ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని సత్ ప్రవృత్తి  విద్యార్థులపై ఎంతటి మహోన్నత ప్రభావం చూపుతుంది?

ఒకవేళ ఉపాధ్యాయుఁడే దుష్ప్రవృత్తి కలిగి ఉన్ననాడు సమాజం ఏదిశగా పయనిస్తుంది?
మీరు శ్రమగా భావించకపోతే కొంచెం ఓపికగా మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను వ్యాఖ్య ద్వారా తెలియజేసినట్లైతే భావితరాలకు మేల్తరమైన సూచన చేసినవారౌతారు.
మీరు తెలియఁ జేసిన మేలైన అభిప్రాయాలను ప్రభుత్వం గుర్తించ వచ్చును. వాటిని ఉపాధ్యాయలోకానికి అందజేయ వచ్చును.మహోన్నత భావి భారతావని నిర్మాణానికే మీ సూచనలు మార్గదర్శకం కావచ్చును.
మీ అభిప్రాయం మీ పేరుతో సహా పంపండి. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ పేరుతో ప్రకటిస్తాను. కానినాడు మీ సూచన ననుసరిస్తాను. అత్యంత విలువైన భావిభారతపౌరులనిర్మాణాన్ని బాధ్యతగా స్వీకరించు ఉపాధ్యాయులకు మీ సూచనలు శిరోధార్యాలుగా నిలుస్తాయి.
దయచేసి తెలియ జేస్తారు కదూ?
నమస్తే.
జైహింద్. 

Tuesday, August 14, 2012

యావద్భారత జాతికీ 66 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

జైశ్రీరామ్.
యావద్భారతీయ సోదరీ సోదరులారా! భారత దేశ 66 వ 
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవము సందర్భముగా శుభాకాంక్షలు.
ఎందరో మహనీయుల మహనీయమైన ధన మాన ప్రాణ 
త్యాగ ఫలంగా  సంపాదించిన స్వాతంత్ర్యాన్ని అనుభవిస్తూ 
ఉన్న మనం మన హక్కులతో పాటు బాధ్యతలను కూడా 
మనసులో ఉంచుకొని సమాజంలో మెలగుదాం. తద్వారా 

ఏ ఒక్కరి స్వేచ్ఛకు మనం ఆటంకం కలిగించకుండా మెలకువతో ప్రవర్తిద్దాం. ఉత్తమ భారతీయులుగా జీవనం సాగిద్దాం.
జైహింద్.

Wednesday, August 1, 2012

యజ్ఞోపవీత ధారణ విధానము.

జై శ్రీరామ్.
యజ్ఞోపవీత ధారణ.
ప్రియ హైందవ సంప్రదాయానువర్తులారా! మీ అందరికీ జంధ్యాల పౌర్ణమి సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు.
యజ్ఞోపవీత ధారణ క్రమము ఈ క్రింది చిత్రములలో గల విధానముననుసరించి గ్రహించ వచ్చును.
చూచారు కదండీ! వీటిలోని అక్షరాలు ఇంకా పెద్దవిగా కనిపించాలంటే ఆ చిత్తరువులమీద క్లిక్ చెయ్యండి.
శుభమస్తు.
జైహింద్.

రాకీ పూర్ణిమ సందర్భంగా సోదర సోదరీమణులందరికీ శుభాకాంక్షలు.


జైశ్రీరామ్.
రాకీ పూర్ణిమ సందర్భంగా సోదర సోదరీమణులందరికీ శుభాకాంక్షలు.
అకళంక సోదర సోదరీ భావనా సంభరిత హృదయారవిందులైన భారతీయుల ఈ సత్ సంప్రదాయము నిష్కళంకమై కల కాలమూ విరాజిల్లుతూ ఉండు గాక. సోదరీ సోదరులు ఒకరికొకరు చేదోడు వాదోడుగా నిలుతురు గాక.
జైహింద్.