Thursday, June 23, 2022

అష్టాదశ వాక్య భగవద్గీతా సారము.

జైశ్రీరామ్.

అష్టాదశ వాక్య భగవద్గీతా సారము.

అధ్యాయం 1 - తప్పుడు ఆలోచన మాత్రమే జీవితంలో సమస్య .

అధ్యాయం 2 - సరైన జ్ఞానం మన సమస్యలన్నింటికీ అంతిమ పరిష్కారం.

అధ్యాయం 3 - నిస్వార్థత మాత్రమే ప్రగతికి మరియు శ్రేయస్సుకు మార్గం.

అధ్యాయం 4 - ప్రతి చర్య ప్రార్థన యొక్క చర్య కావచ్చు .

అధ్యాయం 5 - వ్యక్తిత్వం యొక్క అహంకారాన్ని త్యజించండి మరియు 

అనంతం యొక్క  ఆనందాన్ని ఆనందించండి .

అధ్యాయం 6 - ప్రతిరోజూ ఉన్నత చైతన్యానికి కనెక్ట్ అవ్వండి.

అధ్యాయం 7 - మీరు నేర్చుకున్న వాటిని జీవించండి .

అధ్యాయం 8 - మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పటికీ వదులుకోవద్దు .

9వ అధ్యాయం - మీ ఆశీర్వాదాలకు విలువనివ్వండి .

అధ్యాయం 10 - చుట్టూ ఉన్న దైవత్వాన్ని చూడండి .

అధ్యాయం 11 - సత్యాన్ని యథాతథంగా చూడడానికి తగినంత శరణాగతి 

కలిగి ఉండండి.

అధ్యాయం 12 - మీ మనస్సును ఉన్నతంగా గ్రహించండి.

అధ్యాయం 13 - మాయ నుండి విడిపోయి దైవానికి అనుబంధం .

అధ్యాయం 14 - మీ దృష్టికి సరిపోయే జీవన శైలిని గడపండి.

అధ్యాయం 15 - దైవత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి .

అధ్యాయం 16 - మంచిగా ఉండటమే ప్రతిఫలం.

అధ్యాయం 17 - ఆహ్లాదకరమైన వాటిపై హక్కును ఎంచుకోవడం 

శక్తికి సంకేతం .

అధ్యాయం 18 - విడువండి, దేవునితో ఐక్యతకు వెళ్దాం.

(ఈ సూత్రంలో ప్రతి ఒక్కదానిపై ఆత్మపరిశీలన)

|| ॐ తత్సత్ ||

జైహింద్.

Thursday, June 16, 2022

స్త్రీ అంటే అవసరం కాదు ధైర్యం*

 స్త్రీ అంటే అవసరం కాదు ధైర్యం*


రామునికి       —       సీత
కృష్ణునికి        —       రాధ 
ఈశునకు      —    ఈశ్వరి
మంత్రపఠనంలో —   గాయత్రి 
గ్రంధ పఠనంలో    —      గీత
దేవుని యెదుట
     వందన, అర్చన, పూజ, హారతి, ఆరాధన
     వీరికి తోడుగా  శ్రద్ధ

 మన దినచర్యలో భాగంగా
ఉదయానికే—ఉష, అరుణ
సాయింత్రం     —   సంధ్య
చీకటైతే           —   జ్యోతి, దీప
రాత్రి మత్తులో  —   నిషా
      పడుకున్నాక    —   స్వప్న

చూచేటప్పుడు— నయన
వినేటప్పుడు  —   శ్రావణి
మాట్లాడునప్పుడు—వాణి
ఓరిమిలో        -వసుధ వడ్డించేటప్పుడు-అన్నపూర్ణ
నడుస్తున్నప్పుడు—  హంస
నవ్వుచున్నప్పుడు  —  హాసిని, ప్రసన్న
 అద్దంలో చూస్తే—  సుందరి
 చేసేపనికి  -స్పూర్తి
 పని చేయడానికి    —  స్పందన
మంచి పనికి —  పవిత్ర
ఇష్టంగాచేసే పనికి  —  ప్రీతి
నీరు త్రాగునపుడు —  గంగ
ఐస్క్రీమ్ తినేటప్పుడు —  హిమజ
      సినిమా చూస్తున్నప్పుడు —  చిత్ర
అబద్ధ మాడునపుడు —  కల్పన
నిజం చెప్పేటపుడు —సత్యవతి, నిర్మల
 ఆలోచనలప్పుడు  —  ఊహా, భావన చదువుచున్నప్పుడు  —  సరస్వతి
వ్యాపారంలో      —   ప్రతిభ , ప్రగతి
సంతోషంలో—   సంతోషి
కోపంలో       —   భైరవి
ఆటలాడునప్పుడు—  ఆనంది 
గెలుపు కోసం— జయ, విజయ
గెలిచిన తర్వాత  —   కీర్తి
      సరిగమలు నేర్చునపుడు  —  సంగీత
      పాటలు పాడునపుడు  —  శృతి, కోకిల
      తాళం వేయునపుడు  —   లయ
      
      సాహిత్య గోష్టిలో    —   కవిత 
నగరాన్ని కాపాడుతూ  —   ప్రకృతి

  జీవిత గమనంలో మనతో
విద్యాభ్యాసంలో  —   విద్య
సంపాదనప్పుడు —   లక్ష్మి
చేసేవృత్తిలో        —   ప్రేరణ పని చేసి వచ్చాక —  శాంతి
      చిన్నతనంలో — లాలన మధ్యవయస్సులో -మాధురి
      ముసలితనంలో- కరుణ, మమత
      జీవితాంతం మనతో  —  “జీవిత”.🙏 
 బాగుంది కదా మన తెలుగుభాష.....యొక్క గొప్పతనం...

Swara Veenapani' Guinness World Record Attempt-Speech by Honorable speak...

Friday, June 10, 2022

Question ..... Find the day of the week on 15 August, 1947//... answar...

 జైశ్రీరామ్.

Question

Find the day of the week on 15 August, 1947

Solution

verified

Verified by Toppr

Correct option is B)

15th August 1947 has 1946 years and period from 1st January 1947 to 15th August 1947.

Now, first 1600 years have 0 days.

Next 300 years have 1 odd day.

46 years = 11 leap years + 35 non leap years = 11×2+35=57days = 1 odd day

Number of days from 1st Jan 1947 to 15th August 1947 = 227 days = 3 odd days

Hence, total number of odd days = 0+1+1+3=5

Hence, if 0 odd day it is Sunday, 1 odd day it is a Monday and so on.

Hence 5 odd days is a Friday.

జైహింద్.

కూల్ డ్రింక్స్ వద్దు 👎 కొబ్బరిబోండం ముద్దు👍a short by Rangam RTV